خانه تگ‌ها آرشیو پیوندها بیوگرافی

شعر ناب:صالح دُروند

شعر ناب:صالح دُروند

موی تو لشگری ­ست برای ستمگریتپیداست موی مشکی ­ات از زیر روسریت محصول قرن چندم هجری­ ست قامتتشاعر شده ­ست رودکی از لهجه­ ی دریت می ­داد طعمِ چند تمشکِ رسیده رالب­ هام ...

نظر ۰ بازدید ۵۷
شعر ناب:ليلا حيدری

شعر ناب:ليلا حيدری

- يک جفت چشم شرقی و موهای بندریيک آسمان ستاره پر از آدم و ... پریحوا کجاست ؟ رفته کنار درخت سيبتا اينکه باز پر کند از سيب روسریآنجا دوباره «حضرت گندم» نشسته استبايد که چ...

نظر ۰ بازدید ۵۲
شعر ناب:مژگان عباسلو

شعر ناب:مژگان عباسلو

من کشوری نبوده‌ام ، ايجاد کن مرا!در مرزِ من بيا ، برو ، آباد کن مرا من مجمع‌ الجزاير تنهايی و غممپهلو بگير پهلوی من ، شاد کن مرا من را که ريشه‌های درختی شکسته‌امقايق ...

نظر ۰ بازدید ۶۱
شعر ناب:سيد مهدی موسوی

شعر ناب:سيد مهدی موسوی

پيدا بكن يك آدمِ آدم تری راو شانه های محكم و محكم تری راآقای خوبی كه دلش سنگی نباشدمعشوق های دوستت دارم تری را!من را رها كن هرچه می خواهی تو داریاز دست خواهی داد چيز كم...

نظر ۰ بازدید ۶۴
شعر ناب:نميدونم شاعرش كيه

شعر ناب:نميدونم شاعرش كيه

بچه ها ديکته داريد، قبولی سخت استهر کسی درس نخواند به خدا بدبخت استحرف ها مثل هم اند از همه جا می آيندگاه چسبيده به هم گاه جدا می آيندجمله ها اکثرشان سخت و دو پهلو هستن...

نظر ۰ بازدید ۴۸
شعر ناب:فاطمه سليمان پور

شعر ناب:فاطمه سليمان پور

در شهر ما این نیست راه و رسم دلداریباید بدانم تا کجاها دوستم داریموسی نباش اما عصا بردار و راهی شوتا کی تو باید دست روی دست بگذاری بیزارم از این پا و آن پا کردنت ای عشق...

نظر ۰ بازدید ۵۵
شعر ناب:محمد شيخی

شعر ناب:محمد شيخی

پا به پای غم من پیر شد و حرف نزدداغ دید از من و تبخیر شد و حرف نزدشب به شب منتظرم بود و دلش پر آشوبشب به شب آمدنم دیر شد و حرف نزدغصه میخورد که من حال خرابی دارماز همین غص...

نظر ۰ بازدید ۱۱۱
شعر ناب :رهی كاوه

شعر ناب :رهی كاوه

خنده هايت نويد آزاديست ، تک تکش را کتاب خواهم کردچشم هايت مرا سياسی کرد ، با لبت انقلاب خواهم کرد سرزمينم هزار و اندی سال ، زير يوغ سياه تنهاييستشاه بايد از اين وطن بر...

نظر ۰ بازدید ۴۹
شعر ناب:حمیدرضا حامدی

شعر ناب:حمیدرضا حامدی

ﺁﻣﺪﯼ ﻃﺒﻌﻢ ﺷﮑﻮﻓﺎ ﺷﺪ، ﺑﻬﺎﺭﺍﻧﯽ ﻣﮕﺮ؟ﺻﻮﺭﺗﻢ ﺷﺪ ﺧﯿﺲ ﺧﯿﺲ ﺍﺯﺷﻮﻕ، ﺑﺎﺭﺍﻧﯽ ﻣﮕﺮ؟ﺁﻣﺪﯼ ﺑﺎ ﺩﯾﺪﻧﺖ ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ ﺩﺭ ﻣﻦ ﻣﺮﺩﻩ ﺍﯼﺭﻭﺡ ﺭﺳﺘﺎﺧﯿﺰﯼ ...

نظر ۰ بازدید ۵۵
شعر ناب:شهریار + سعدی

شعر ناب:شهریار + سعدی

ای كه از كلك هنر نقش دل انگيز خدايیحيف باشد مه من كاينهمه از مهر جدايیگفته بودی جگرم خون نكنی باز كجايیمن ندانستم از اول كه تو بی مهر و وفايیعهد نابستن از آن به كه ببند...

نظر ۰ بازدید ۷۹
شعر ناب:سیمین بهبهانی

شعر ناب:سیمین بهبهانی

دلم گرفته ای دوست! هوای گریه با منگر از قفس گریزم، کجا روم کجا من؟کجا روم، که راهی به گلشنی ندانمکه دیده بر گشودم به کنج تنگنا، مننه بسته ام به کس دل، نه بسته کس به من د...

نظر ۰ بازدید ۴۸
شعر ناب:عماد خراسانی

شعر ناب:عماد خراسانی

ای کاش چو پروانه پری داشته باشمتا گاه به کویت گذری داشته باشمگر دولت دیدار تو درخانه ندارمای کاش که در رهگذری داشته باشماز فیض حضور تو اگر دورم و محروماز دور به رویت ن...

نظر ۰ بازدید ۷۰
شعر ناب:غلامرضا طریقی

شعر ناب:غلامرضا طریقی

روﺳﺮﯼ ﻭﺍ ﻣﯽ ﮐﻨﯽ ، ﺧﻮﺭﺷﯿﺪ ﻋﯿﻨﮏ ﻣﯽ ﺯﻧﺪﺩﺳﺘﻪ ﮔﻞ ﻏﺶ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ! ، ﭘﺮﻭﺍﻧﻪ ﭘﺸﺘﮏ ﻣﯽ ﺯﻧﺪﮐﻔﺶ ﺩﺭ ﻣﯽ ﺁﻭﺭﯼ ، ﻗﺎﻟﯽ ﻋﻼﻣﺖ ﻣﯽ ﺩﻫﺪﺟﺎﻣﻪ ﺍﺯ ﺗﻦ ﻣ...

نظر ۰ بازدید ۶۴
شعر ناب:سیدعلیرضا جعفری

شعر ناب:سیدعلیرضا جعفری

تماشای تو وقت دلبری سخت است باور کنتو را دیدن به چشم خواهری سخت است باور کن تصور کردنت حتی میان خواب های منبدون چادر و بی روسری سخت است باور کن از اینکه شمع هر محفل شدی ...

نظر ۰ بازدید ۵۵
شعر ناب:پانته آ صفایی

شعر ناب:پانته آ صفایی

سر هر جاده منم ، چشم به راهی که توییشب و روزم شده چشمان سیاهی که توییبنــدبازی وســـط معــــــرکه ام ، وای اگــــرروی دوشـم بنشیند پر کاهی که تویــی !زیر پایم پلی از م...

نظر ۰ بازدید ۴۲
۱۲۳۴۵
نمایندگی برتر فروش و خدمات پکیج بوتان 09177148335 نمایندگی برتر فروش و خدمات پکیج بوتان 09177148335 مشاهده